SUNHOUSE TV

Lịch quảng cáo Tập đoàn Sunhouse trên đài truyền hình VTV3 tháng 12/2014 - Chương trình "Nét ẩm thực Việt"

16/08/2018 - 08:58 PM

 

Kênh  Chương trình Thời gian  TL T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng  trong suốt CT       1 1           1 1    
VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng  5s       1 1           1 1    
VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng                          1    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top