SUNHOUSE TV

LỊCH PHÁT SÓNG QUẢNG CÁO TVC SUNHOUSE MAMA TẾT 2017

16/08/2018 - 09:00 PM

Tháng 11

Kênh Thời gian 14 15 16 17 18 19 20 21
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon
VTV3 21h00 - 21h 20     1 1 1      
VTV3 7h00-8h00     2 2 2      
VTV2 20h30-21h00 2         2   2
VTV2 20h30-21h00     2          
Today TV 20:00-21:00               1
Today TV 21h00-23h00       1 1     1
Today TV 12h00 - 13h00       1 1 1 1  
Today TV 20:00-22:00       1 1 1    

 

Kênh Thời gian 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed
VTV3 21h00 - 21h 20   1 1 1          
VTV3 7h00-8h00   2 2 2         2
VTV2 20h30-21h00         2   2    
VTV2 20h30-21h00   2             2
Today TV 20:00-21:00 1                
Today TV 21h00-23h00   1   1     1   1
Today TV 12h00 - 13h00 1   1   1 1   1  
Today TV 20:00-22:00   1   1 1   1   1

 

Tháng 12

Kênh Thời gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
VTV3 21h00 - 21h 20 1 1         1 1    
VTV3 7h00-8h00 2 2         2 2 2  
VTV2 20h30-21h00     2   2         2
VTV2 20h30-21h00             2      
Today TV 20:00-21:00           1     1  
Today TV 21h00-23h00 1   1   1   1 1   1
Today TV 12h00 - 13h00 1   1 1   1   1   1
Today TV 20:00-22:00   1   1   1   1    

 

Kênh Thời gian 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
VTV3 21h00 - 21h 20   1   1 1 1        
VTV3 7h00-8h00       2 2 2        
VTV2 20h30-21h00   2         2   2  
VTV2 20h30-21h00       2            
Today TV 20:00-21:00   1 1     1       1
Today TV 21h00-23h00       1 1   1   1  
Today TV 12h00 - 13h00 1 1 1 1 1   1 1 1  
Today TV 20:00-22:00 1   1 1   1   1    

 

Kênh Thời gian 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
VTV3 21h00 - 21h 20 1 1 1         1 1 1  
VTV3 7h00-8h00 2 2 2         2 2 2  
VTV2 20h30-21h00       2   2         2
VTV2 20h30-21h00 2             2      
Today TV 20:00-21:00     1   1   1     1  
Today TV 21h00-23h00 1 1   1   1 1 1 1 1  
Today TV 12h00 - 13h00 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Today TV 20:00-22:00 1   1 1 1   1 1 1 1  

 

Tháng 1/2017

Kênh Thời gian 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu
VTV3 21h00 - 21h 20                    
VTV3 7h00-8h00   2 2 2            
VTV2 20h30-21h00                    
VTV2 20h30-21h00   2             2  
Today TV 20:00-21:00                    
Today TV 21h00-23h00                    
Today TV 12h00 - 13h00                    
Today TV 20:00-22:00                    

 

Kênh Thời gian 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
VTV3 21h00 - 21h 20                  
VTV3 7h00-8h00                  
VTV2 20h30-21h00                  
VTV2 20h30-21h00           2      
Today TV 20:00-21:00                  
Today TV 21h00-23h00                  
Today TV 12h00 - 13h00                  
Today TV 20:00-22:00                  
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top