SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm SUNHOUSE trên TVshopping tháng 11/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
NGÀY Bộ Nồi inox 3 chiếc SUNHOUSE SH333 Cây nước nóng lạnh SUNHOUSE SHD9610
1 10H46 21H14 07H42 14H43
2 10H26 21H19 07H42 14H21
3 07H41 13H42 11H47 16H06
4 08H40 12H00 11H40 17H20
5 13H20 17H00 12H00 16H20
6 11H00 16H00 13H00 18H20
7 07H40 18H20 11H00 21H00
8 08H00 11H20 16H00 13H20
9 11H20 17H00 13H20 18H40
10 07H40 13H40 11H40 16H00
11 12H00 17H40 08H00 13H20
12 11H20 17H00 13H20 18H40
13 07H40 18H20 11H00 21H00
14 13H20 17H00 12H00 16H20
15 11H20 17H00 13H20 18H40
16 11H00 16H00 13H00 18H20
17 08H20 12H00 11H40 17H20
18 08H00 11H20 16H00 13H20
19 13H20 17H00 12H00 16H20
20 12H00 17H40 08H00 13H20
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top