SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 09/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 20 10 20 8 30 10 40 8 40 10 50
17 40 15 50 16 30 17 20 15 30 18 10 16 50
20 40 20 10 21 10 20 20 21 0 21 20 20 40
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20 8 40 10 50 10 10 11 20 9 20 10 20
13 50 14 30 13 10 14 50 13 40 14 20 13 0
21 10 21 30 20 10 21 0 20 30 20 50 21 20
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 50     11 0     10 30    
    15 20     13 40     14 10    
    16 50     15 40     16 20    
    20 20     21 20     21 30    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20     11 40     9 20     8 50
13 10     14 20     13 0     13 40
16 0     16 50     16 30     15 30
21 0     21 0     20 10     21 10
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top