SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm SUNHOUSE trên TVshopping tuần 4 tháng 09/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 8 50 10 10 11 0 10 40 10 20 10 0
13 50 13 30 13 10 14 20 13 20 14 10 13 0
15 20 16 50 17 50 16 50 16 40 17 20 18 0
20 30 20 0 21 20 20 10 21 10 20 0 21 30
Sản phẩm: Bộ nồi Inox SUNHOUSE 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 40 11 20 11 0 9 20 10 10 8 10
13 10 14 10 13 50 14 20 13 0 13 30 15 20
16 40 18 10 17 0 16 50 17 20 18 20 16 50
21 10 20 30 20 50 20 10 20 30 19 50 21 10
Sản phẩm: Bếp hồng ngoại SUNHOUSE 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    11 10     8 50     10 50    
    13 10     13 50     13 20    
    16 40     16 20     17 40    
    20 10     20 40     21 40    
Sản phẩm: Nồi cơm điện và nồi áp suất SUNHOUSE 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 50     9 10     11 10     10 20
14 0     13 30     14 10     13 50
15 50     17 30     18 0     16 30
20 40     21 10     21 20     19 50
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top