SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 09/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 11 0 10 40 10 10 9 20 10 10 10 50
13 30 14 30 13 50 14 10 14 40 14 20 13 10
20 0 20 50 20 10 21 0 20 40 20 20 20 30
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 10 10 20 10 50 9 20 8 50 10 40 10 10
15 20 16 50 17 50 18 20 17 20 16 30 15 50
20 30 21 30 20 50 21 20 20 0 21 0 20 20
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 0     11 20     10 30    
    14 50     13 10     13 30    
    17 20     16 0     16 40    
    21 20     20 10     21 10    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 0     11 10     10 10     9 10
14 20     13 0     14 10     14 50
17 0     17 30     16 10     17 20
21 0     20 40     20 20     20 40
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top