Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Ngành hàng
1
Hà Nội
31/07/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Tài chính Đầu tư
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
31/07/2022
Marketing
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Bán hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Marketing
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Bảo hành
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng kế toán
1
Hà Nội
30/06/2021
Phòng Điện dân dụng
1
Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam
08/07/2022
Kênh GT Điện tử điện lạnh
1
Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh
26/06/2022
Kênh GT điện dân dụng
1
Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái
25/06/2022
Công ty SHE
1
Hà Nội
07/06/2022
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
30/04/2022
Phòng Mua hàng quốc tế
1
Hà Nội
29/04/2022
Phòng Phát triển phần mềm
1
Hà Nội
30/04/2022
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
27/04/2022
Phòng Bán hàng quốc tế
2
Hà Nội
22/04/2022
1800 6680
Top