Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
Ngành hàng Điện gia dụng
1
Hà Nội
15/10/2022
Kênh GT Điện dân dụng
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Tài chính
1
Hà Nội
15/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
Khối Kinh doanh
30
Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Vinh
25/08/2022
Ngành hàng
1
Hà Nội
15/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Tài chính Đầu tư
1
Hà Nội
31/08/2022
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
15/10/2022
Marketing
1
Hà Nội
31/08/2022
Phòng Bán hàng Quốc tế
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Marketing
1
Hà Nội
31/07/2022
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Bảo hành
1
Hà Nội
31/08/2022
Phòng kế toán
1
Hà Nội
30/06/2021
1800 6680
Top