Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng Tài chính đầu tư
1
Hà Nội
15/03/2020
Phòng bảo hành
1
Hà Nội
19/03/2020
Phòng MPL
1
Hà Nội
18/03/2020
Phòng kế toán
1
Hà Nội
15/03/2020
Phòng Marketing
1
Hà Nội
18/03/2020
Phòng Marketing
1
Hà Nội
17/03/2020
Phòng Mua hàng quốc tế
1
Hà Nội
15/03/2020
Ban Lãnh đạo
1
Hà Nội
15/03/2020
Phòng Marketing
1
Hà Nội
10/03/2020
Ngành hàng Gia dụng
1
Hà Nội
29/03/2020
Khối Kinh Doanh
4
Hải Phòng, Sơn La, Nam Định, Bắc Giang
15/03/2020
Phòng kế toán
1
Hà Nội
15/03/2020
Phòng Mua hàng quốc tế
4
Hà Nội
15/03/2020
Khối Kinh Doanh
1
Hà Nội
04/03/2020
Phòng Thương mại điện tử
2
Hà Nội
01/03/2020
Phòng HCNS
1
Hà Nội
28/03/2020
Thiết bị điện
1
Hà Nội
28/02/2020
1800 6680
Top