SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm SUNHOUSE trên TVshopping tuần 5 tháng 09/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm: Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 20 11 20 10 30 8 50 10 10 11 0
14 10 13 0 15 30 13 50 13 30 13 10 14 20
16 40 17 20 18 0 15 20 16 50 17 50 16 50
21 10 20 0 21 20 20 30 20 0 21 20 20 10
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 50 10 10 9 20 8 50 10 40 11 20 11 0
13 30 14 20 14 0 13 10 14 10 13 50 14 20
15 40 17 40 16 20 16 40 18 10 17 0 16 50
21 40 21 20 20 30 21 10 20 30 20 50 20 10
Sản phẩm: Bếp hồng ngoại Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 40     8 50     10 50    
    13 50     13 50     13 20    
    16 30     16 20     17 40    
    21 30     20 40     21 40    
Sản phẩm: Nồi cơm điện và nồi áp suất Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50     10 10     11 10     10 20
15 10     13 20     14 10     13 50
17 50     17 10     18 0     16 30
20 40     20 50     21 20     19 50
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top