SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 09/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10 10 40 11 0 9 20 10 40 10 20 10 50
14 20 14 50 13 10 13 50 13 30 14 30 14 0
15 50 17 30 17 50 16 20 17 30 16 40 18 0
20 10 21 30 20 30 21 0 20 0 20 50 21 20
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 10 10 40 8 50 10 50 9 10 10 0
13 20 14 10 13 40 13 0 14 40 13 50 13 10
16 20 17 40 15 50 18 10 17 0 16 10 17 30
19 50 21 10 20 20 20 40 21 20 20 20 21 0
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 20     10 0     10 50    
    13 20     14 30     14 50    
    16 0     18 0     17 30    
    20 30     20 50     20 30    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 0     10 50     10 10     10 40
13 50     14 20     13 10     13 30
16 0     16 50     16 0     16 30
21 0     21 20     20 10     20 10
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top