SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 08/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 40 11 20 10 10 8 40 10 20 11 10
13 40 14 40 14 10 13 20 14 30 13 50 13 10
21 20 20 10 20 30 20 50 21 30 21 10 20 30
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10 8 50 10 50 9 20 10 40 11 30 8 40
16 50 15 30 16 10 17 10 16 30 15 50 17 30
21 30 20 40 21 10 20 0 20 20 21 20 20 10
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 10     11 0     8 50    
    13 30     13 50     13 0    
    17 0     15 40     16 20    
    21 30     20 20     20 30    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 50     10 20     9 20     10 40
14 20     14 40     13 20     14 20
16 10     16 30     17 30     15 50
20 30     20 40     20 0     21 30
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top