SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên VTV3 tuần 1 tháng 02/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm Kênh  Chương trình Thời gian  CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7 8
Panel 5 giây  VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng          1 1    
Logo xoay góc VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng          1 1    
Nội dung PR sản phẩm trong chương trình  VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng            1    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top