SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 5 tháng 10/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 5 tháng 10 từ ngày 25/10/2014 đến 2/11/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 0 10 20 10 50 11 10 9 50 8 40
10 30 12 20 12 20 11 40 13 30 11 50 10 10
13 20 14 30 14 50 13 50 15 10 14 50 12 40
15 20 16 10 16 10 15 40 17 0 16 50 14 40
16 30 17 50 19 40 17 30 17 30 17 50 18 20
20 50 22 0 21 10 19 50 20 10 21 50 21 30
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 30 8 40 13 20 10 30 11 30 8 20 14 20
18 50 11 50 17 40 12 50 15 30 12 20 17 10
    15 10     14 50     14 30    
    17 20     16 30     16 30    
    19 10     18 20     18 30    
    21 40     21 50     19 50    
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50     11 10     10 30     11 30
14 30     13 40     14 40     13 10
17 20     17 20     16 40     17 50
19 50     22 0     19 30     20 10

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top