SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 5 tháng 07/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 8 40 11 10 10 40 9 10 10 10 10 50
13 10 13 50 14 40 13 40 14 10 13 20 14 30
20 0 21 30 20 50 21 20 20 10 20 20 20 40
Sản phẩm: Quạt Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20 10 20 9 10 11 10 10 40 11 0 9 10
15 50 16 50 17 50 17 10 16 20 16 0 17 20
21 0 20 40 21 10 20 50 21 20 21 30 20 20
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 10     10 50     10 20    
    14 20     14 10     14 30    
    17 20     16 0     17 50    
    20 50     21 30     19 50    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 0     10 30     10 50     8 40
13 40     13 30     13 50     14 10
16 10     15 40     16 50     17 50
19 50     20 0     19 50     21 30
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top