SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 12/2014

16/08/2018 - 08:58 PM
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 10     9 30     9 40    
    12 30     12 50     14 50    
    15 20     16 30     17 50    
    19 40     21 30     20 20    
Sản phẩm:  BH bếp apex
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 0     8 50     9 20     10 10
13 20     13 0     13 30     14 0
16 40     15 40     17 10     17 40
21 10     19 40     21 10     20 30
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 30     9 10     9 50     10 50
12 30     12 0     12 20     14 20
15 30     17 40     16 30     17 20
20 20     19 30     22 0     19 40
Sản phẩm:  BH bếp sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 50     10 0     8 40    
    13 0     12 20     13 50    
    17 0     17 30     16 30    
    21 10     21 20     21 0    
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 10     8 10     10 10     9 30
12 20     13 30     14 10     12 50
15 0     17 0     17 20     16 30
19 40     21 0     20 50     20 50

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top