SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 11/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 11/2014

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 4 tháng 11 ngày 24/11/2014 đến 30/11/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 10 8 50 10 10 10 50 9 50 10 0 9 20
13 20 13 20 13 20 14 10 12 50 13 50 12 40
15 20 16 20 16 0 17 20 17 50 17 10 16 30
20 20 22 0 20 10 21 50 20 10 19 50 21 10
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20 11 20 8 50 9 40 10 0 8 50 11 20
11 20 12 50 14 10 12 50 12 10 12 40 14 10
16 20 15 20 15 50 17 50 16 40 17 20 16 30
19 40 21 20 20 10 19 50 19 40 20 10 21 50
Sản phẩm:  BH Bếp hồng ngoại Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 30     8 50     10 20    
    13 50     14 40     12 50    
    16 30     17 40     15 50    
    20 50     20 20     19 50    
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20     10 50     10 30     10 30
14 20     14 50     13 10     13 40
17 20     16 50     16 0     15 50
21 10     21 50     22 0     20 40

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top