SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 10/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 4 tháng 10 từ ngày 20/10 – 26/10/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 10 9 40 9 50 9 10 10 20 9 40
11 50 12 20 11 40 13 10 12 20 11 50 10 40
13 40 14 50 14 20 14 10 13 50 12 50 13 20
15 20 15 40 16 10 15 50 15 40 16 20 16 30
16 20 16 30 18 10 17 20 16 40 18 50 17 10
20 10 20 10 21 10 21 30 20 20 19 50 20 30
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50 11 20 9 20 9 10 10 30 9 30 10 0
12 50 17 40 13 10 12 10 12 50 14 10 12 20
14 20     14 50     14 40     14 10
16 0     16 20     16 30     16 50
17 40     17 10     17 50     18 50
21 40     20 40     20 50     20 20
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     10 30     8 50    
    13 40     14 50     13 50    
    17 20     17 50     15 40    
    19 50     21 50     21 10    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top