SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 09/2014

16/08/2018 - 08:57 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 4 Từ ngày 22/9/2014 đến 28/09/2014
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 10 10 9 10 8 30 8 50 8 50 9 50
13 50 13 40 12 20 13 0 13 50 12 30 13 10
15 50 16 30 16 10 17 20 17 50 16 30 16 0
21 40 19 50 20 10 19 40 20 0 20 0 21 40
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 30 10 10 8 50 9 20 8 50 10 20
12 40 12 20 13 20 13 40 12 20 12 30 13 50
16 20 17 50 17 20 15 30 16 20 16 30 17 50
19 50 21 10 19 50 20 0 21 40 20 0 21 10
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 0     9 40     10 30     9 10
13 10     13 0     14 20     12 40
16 50     16 50     18 50     17 10
21 10     20 30     19 40     20 0
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 50     10 20     10 50    
    12 40     12 20     13 20    
    16 10     15 50     16 20    
    20 40     20 30     21 50    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top