SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 08/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 4 từ ngày 25/8/2014 đến 31/08/2014
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20 8 50 9 30 8 40 9 50 9 10 8 30
12 40 14 0 12 50 13 30 14 40 14 10 13 40
16 20 17 10 16 20 15 40 16 10 15 40 16 30
20 40 20 50 21 40 20 0 20 20 20 10 20 50
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 40 8 50 10 30 10 50 10 10 10 40
13 20 12 50 13 50 14 0 12 40 13 0 13 0
15 40 16 40 15 50 16 50 17 10 16 30 17 30
20 0 20 20 21 0 21 40 21 10 21 30 21 50
Sản phẩm:  BH Nồi và chảo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 30     10 40     8 20     9 10
13 50     14 10     13 20     14 0
17 30     17 10     17 50     18 10
21 40     20 0     19 50     21 10
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 10     9 10     8 20    
    14 40     14 40     14 40    
    14 30     16 10     17 20    
    19 50     21 20     20 30    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top