SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 07/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 4 từ ngày 28 đến 03/8/2014
Sản phẩm:  Quạt phun sương cao cấp Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 10 0 9 20 9 40 10 0 9 40 9 20
12 30 13 10 13 40 13 40 13 10 13 40 14 0
15 40 16 40 17 30 17 10 16 0 16 10 15 50
20 50 20 40 21 20 21 40 20 50 20 10 21 20

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top