SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 4 tháng 03/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 50 8 40 10 20 9 30 10 40 9 40
12 40 13 30 13 50 13 20 14 10 13 30 12 50
16 20 15 50 17 20 16 50 16 10 15 10 16 30
19 50 21 20 20 40 20 10 21 0 19 50 20 10
Sản phẩm:  Máy sấy quần áo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 8 50 10 10 9 20 10 30 9 50 8 50
13 50 14 40 14 10 13 40 13 0 12 40 13 20
15 30 17 0 16 30 18 0 15 50 16 40 17 20
20 50 20 20 21 40 21 10 20 30 20 50 21 30
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 20     9 40     9 50    
    13 50     12 40     12 40    
    17 40     16 10     16 40    
    21 0     20 30     20 50    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 30     10 30     10 50     10 20
14 20     13 0     13 30     13 50
16 50     16 0     17 10     17 40
21 30     19 50     20 0     20 40

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top