SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 11/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 3 tháng 11 ngày 17/11/2014 đến 23/11/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10 9 40 10 30 8 50 10 0 10 20 9 40
13 20 13 20 12 50 13 10 14 20 12 40 12 20
15 20 16 20 16 0 17 20 17 50 17 10 16 30
20 20 22 0 20 10 21 50 20 10 19 50 21 10
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 50 9 50 10 50 10 30 8 40 9 20
12 40 13 50 14 40 12 10 12 40 13 50 13 20
16 0 15 10 16 40 16 50 15 50 16 30 17 20
21 40 20 20 21 50 19 50 20 40 22 0 20 10
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 10     11 50     10 50    
    14 50     14 10     14 20    
    17 10     16 40     18 20    
    19 40     20 20     20 40    
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 10     11 40     9 40     10 30
13 50     14 20     14 40     13 40
16 30     17 40     17 0     16 0
21 10     19 40     22 0     19 50

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top