SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 10/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 3 tháng 10 từ ngày 13/10/2014 đến 19/10/2014
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 10 10 50 10 10 9 30 9 10 10 40 9 40
13 50 12 50 13 30 13 40 14 10 12 30 14 30
15 20 16 10 17 20 16 40 15 50 16 20 17 10
20 40 20 10 20 30 20 50 21 30 19 50 21 30
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 50 10 50 9 30 9 10 10 40 9 40
13 20 12 30 12 20 13 40 14 10 12 30 14 30
16 0 17 40 15 30 16 40 15 50 16 20 17 10
20 10 21 40 21 10 20 50 21 30 19 50 21 30
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50     8 40     10 40     8 50
14 20     13 50     12 50     14 10
16 50     16 20     17 20     16 30
21 20     21 30     20 10     20 30
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     10 40     8 30    
    13 30     14 20     13 50    
    17 30     16 30     16 40    
    20 30     21 50     20 50    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top