SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 09/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 3 Từ ngày  15/9/2014 đến 21/09/2014
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 10 30 9 50 10 10 9 10 9 30 10 20
12 30 12 50 13 20 13 30 12 50 13 0 12 20
14 40 16 20 15 50 15 50 16 40 16 0 15 20
20 0 21 0 21 50 21 20 21 20 19 50 21 10
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 11   10 20 8 50 10 40 10 20 9 40
13 20 12 20 13 40 13 50 13 40 14 20 12 50
15 50 16 50 16 40 16 20 15 40 17 0 16 30
21 40 20 0 20 40 20 20 20 50 20 30 20 40
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50     8 40     8 50     8 30
12 50     12 40     13 10     13 30
16 10     16 20     17 10     17 30
20 20     20 10     21 50     20 20
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 30     10 20     8 50    
    12 40     13 40     14 10    
    17 30     16 50     17 30    
    21 40     19 50     21 50    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top