SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 08/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 10 10 20 9 20 10 40 8 40 10 50 10 30
17 40 16 30 15 30 16 0 17 0 16 40 18 0
21 0 21 20 20 10 20 40 20 0 21 0 20 20
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse    
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 20 10 20 11 0 9 10 10 10 10 40
14 30 13 20 14 50 13 40 13 10 14 20 13 50
20 10 20 20 20 40 20 20 20 50 20 20 20 50
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 10     10 50     10 40    
    14 20     14 30     14 50    
    17 30     16 30     17 50    
    20 40     21 40     21 20    
                           
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse        
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20     11 0     11 10     10 20
14 50     14 10     14 40     13 30
17 50     17 0     16 10     17 30
21 30     21 10     20 30     21 10
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top