SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 08/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 3 từ ngày 18 đến 24/8/2014
Sản phẩm:  Nồi cơm điện và nồi áp suất Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 30     8 20     8 40    
    14 10     12 40     14 20    
    17 10     15 30     17 50    
    19 40     21 50     20 20    
Sản phẩm: Bộ nồi và chảo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20     8 50     8 30     10 30
12 40     13 40     12 40     14 20
15 40     17 0     15 30     17 50
21 50     21 30     19 40     20 50
Sản phẩm:  Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 8 50 10 30 10 30 9 20 9 10 8 50
14 0 13 40 12 40 13 0 13 10 13 20 14 0
16 0 15 20 17 30 17 10 16 0 16 10 17 0
20 0 20 20 21 0 21 0 21 50 19 50 21 30
Sản phẩm:  Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 9 30 9 40 10 20 10 30 10 30 10 0
14 20 13 0 13 10 14 0 13 40 14 0 13 20
17 0 16 10 16 0 16 40 17 40 17 10 16 30
21 10 21 40 19 50 21 10 20 0 21 20 21 50

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top