SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 04/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 8 40 9 50 8 50 9 30 10 20 9 40
12 40 13 50 14 10 13 0 13 40 13 10 13 30
16 10 17 40 15 40 16 50 17 10 16 0 18 0
20 40 20 10 21 30 21 0 20 30 21 20 19 50
Sản phẩm: Quạt Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50 10 20 9 20 10 10 9 0 9 40 9 10
13 40 14 20 13 10 13 30 12 50 13 50 14 10
15 30 16 40 17 20 16 20 15 50 16 50 16 30
21 0 21 20 20 20 20 40 19 40 20 0 20 50
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 30     9 40     10 40    
    13 20     14 20     14 30    
    15 50     18 20     17 40    
    19 50     20 10     20 50    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50     10 10     9 20     8 40
13 10     12 50     13 20     13 0
16 50     16 30     16 10     15 40
19 40     20 50     21 10     21 30

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top