SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 3 tháng 03/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 20 8 40 10 40 9 40 10 50 8 50
13 20 14 10 14 20 13 40 13 50 12 40 13 20
17 0 17 40 16 10 17 10 15 50 16 30 15 30
20 40 21 20 19 40 20 30 20 10 20 50 19 50
Sản phẩm:  Máy sấy quần áo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 10 30 10 50 10 10 13 20 9 30 10 20
13 50 12 50 13 30 14 10 18 0 13 40 14 30
16 20 16 0 16 50 15 40 21 0 15 10 16 0
19 50 20 50 20 20 21 40 21 30 20 20 20 40
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 50     8 30     10 10    
    13 40     13 10     14 10    
    16 30     16 0     17 30    
    20 0     21 10     21 40    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50     10 20     10 30     9 30
12 20     12 30     14 30     13 50
15 40     18 0     16 50     17 10
21 40     21 0     19 40     20 30

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top