SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 12/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 2 tháng 12 ngày 08/12/2014 đến 14/12/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 50 8 20 8 50 9 10 10 30 8 40
13 20 14 40 13 0 13 20 14 20 13 40 12 50
17 0 17 10 16 30 16 20 16 0 17 10 17 40
21 20 21 0 20 20 20 20 20 40 20 10 20 40
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20 8 50 10 50 9 20 10 0 8 50 9 50
12 20 13 0 13 20 13 0 12 50 14 0 13 30
17 20 16 40 16 50 17 20 16 30 15 20 15 40
20 10 20 40 21 40 22 0 19 50 21 0 20 20
Sản phẩm:  BH bếp sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10     10 30     9 40     10 30
12 40     14 20     13 50     14 10
16 10     17 0     17 20     16 20
21 0     21 10     22 0     21 20
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 10     9 40     9 50    
    13 40     12 40     12 50    
    16 20     17 0     16 20    
    20 20     20 50     21 50    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top