SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 11/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 2 tháng 11 từ ngày  10/11/2014 đến 16/11/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50 10 20 9 20 8 40 9 10 9 50 10 30
14 10 13 40 12 50 13 20 13 50 14 20 13 10
16 10 15 10 15 50 16 0 15 20 16 0 16 20
20 20 20 10 20 20 20 50 21 20 20 40 20 10
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 40 10 0 10 30 11 10 8 50 9 10 10 50
14 50 12 50 13 10 14 40 14 20 12 20 13 50
17 0 16 10 17 10 16 20 17 0 15 10 17 20
20 50 21 20 21 50 20 10 19 50 17 40 21 20
                    22 0    
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     10 30     11 10    
    12 20     13 40     14 50    
    16 0     17 10     17 20    
    22 0     19 40     20 10    
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 40     10 50     10 0     9 20
12 20     14 20     13 10     14 10
15 50     16 40     15 50     15 40
19 50     21 40     20 40     21 50

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top