SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 08/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama           
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 20 11 20 10 10 8 50 10 40 11 0
16 40 15 50 17 10 16 50 16 50 17 40 17 0
20 20 21 20 20 50 20 10 21 10 21 30 20 40
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse          
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 10 40 8 30 10 30 11 10 10 10 10 50
14 40 13 30 13 50 13 10 14 10 14 20 13 20
21 10 20 20 21 20 20 50 20 20 21 10 21 30
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse         
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 50     11 10     9 20    
    14 30     13 40     14 40    
    16 50     17 10     16 30    
    20 0                    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse          
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 40     10 10     10 20     9 10
14 20     13 30     13 0     13 50
17 20     16 20     15 40     16 30
21 20     20 10     20 30     20 0
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top