SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 04/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 50 8 50 9 30 10 20 10 40 9 40
13 20 14 30 13 30 14 10 12 30 12 50 13 40
16 50 17 40 16 0 17 20 16 20 17 0 15 50
20 40 20 10 21 10 19 40 20 20 20 50 19 50
Sản phẩm: Quạt Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 8 40 10 30 10 10 9 20 9 50 10 20
12 50 13 50 14 20 13 20 13 40 14 10 13 0
16 20 15 50 17 0 16 40 15 30 16 10 17 50
19 50 21 0 20 30 21 30 20 40 20 0 21 10
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 20     8 30     8 50    
    13 10     12 50     13 30    
    15 30     16 10     18 0    
    21 30     21 0     21 20    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10     9 40     9 50     8 40
14 10     12 40     13 0     14 10
17 20     16 30     15 50     16 40
21 10     21 40     21 20     20 30

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top