SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 03/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 40 10 40 9 40 10 30 9 20 9 50 10 10
12 40 13 0 14 10 13 40 13 20 13 50 12 40
16 40 17 40 15 10 16 0 16 40 17 10 15 20
20 10 21 0 19 50 20 40 21 50 20 30 20 0
Sản phẩm:  Máy sấy quần áo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 30 10 10 8 50 9 50 10 20 10 50
13 20 12 30 12 50 13 10 13 30 12 40 14 10
15 30 16 30 17 20 17 0 15 50 16 20 18 0
21 0 21 40 20 20 19 50 21 10 20 10 20 40
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 50     10 20     9 30    
    14 30     12 40     13 20    
    15 50     15 20     15 40    
    20 30     21 20     20 50    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40     8 20     10 30     8 50
13 50     13 30     14 30     13 40
17 30     16 10     17 0     16 50
21 50     21 0     20 20     21 30

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top