SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 2 tháng 01/2015

16/08/2018 - 08:58 PM
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 10     9 20     8 40     8 0
12 0     13 30     13 20     14 10
15 20     17 30     16 50     17 30
19 50     20 30     21 50     20 50
Sản phẩm:  BH bếp apex
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 30     9 50     9 40    
    12 40     13 0     13 30    
    15 50     16 20     17 10    
    19 40     20 10     21 10    
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 50     10 0     8 40    
    13 0     12 20     13 50    
    17 0     17 30     16 30    
    21 10     21 20     21 0    
Sản phẩm:  BH bếp sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 50     10 10     10 30     9 40
13 30     14 0     13 50     12 20
15 50     16 20     16 30     17 0
20 30     21 0     20 40     19 40
Sản phẩm:  Đèn sưởi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 30     10 40     9 20    
    13 40     14 10     13 0    
    16 10     17 50     16 20    
    20 10     21 20     21 30    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top