SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 12/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 1 tháng 12 ngày 01/12/2014 đến 07/12/2014
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 9 20 10 0 10 50 10 20 9 40 11 10
12 20 13 10 13 40 14 0 14 20 13 50 13 20
16 20 15 40 16 0 17 0 17 20 16 10 15 40
21 50 20 40 20 10 19 50 21 40 20 20 21 20
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 30 8 20 8 40 9 20 10 30 9 20
12 50 12 20 14 0 12 50 13 20 12 20 14 0
17 10 17 10 16 30 16 0 17 40 16 40 16 0
20 20 19 40 21 20 22 0 20 20 20 10 19 50
Sản phẩm: BH Bếp Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     9 40     10 50    
    14 20     13 20     12 50    
    16 20     15 40     17 0    
    19 50     20 20     20 50    
Sản phẩm:  Xay đa năng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 0     9 40     11 20     10 10
13 50     12 40     14 0     13 0
15 50     17 0     16 0     15 20
21 20     20 40     21 20     21 0

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top