SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 11/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 11/2014

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 1 tháng 11 từ ngày  03/11/2014 đến 09/11/2014
Sản phẩm:  BH lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 10 10 30 11 10 9 0 10 0 9 20
13 20 14 10 12 30 14 20 13 40 12 50 13 10
16 10 17 20 16 40 15 10 17 0 16 30 15 20
21 50 21 10 19 50 20 10 21 50 21 10 20 20
Sản phẩm:  BH Bộ nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 30 10 20 9 50 8 50 9 40 9 10
13 10 13 50 14 10 13 40 13 20 14 20 14 10
17 10 15 10 16 0 15 40 16 30 15 20 16 0
21 20 21 50 20 20 21 20 20 50 20 20 20 40
Sản phẩm: BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 50     10 40     9 20    
    12 50     13 10     13 40    
    16 40     16 40     16 0    
    19 40     21 50     22 0    
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 10     11 20     10 30     8 40
13 50     14 50     14 20     12 50
17 0     17 20     16 10     16 30
20 10     20 10     21 20     19 50

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top