SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 09/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 1 từ ngày  01/9/2014 đến 07/09/2014
Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 30 10 30 8 50 9 30 8 50 9 30 10 10
12 30 14 0 12 50 13 50 13 10 13 10 14 0
15 30 16 50 15 20 17 40 15 50 16 10 16 0
21 30 21 20 19 50 21 10 20 10 20 40 20 20
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 40 9 40 10 30 9 50 10 20 10 10 10 50
13 40 12 40 13 20 13 0 14 10 13 40 14 20
16 10 15 30 16 10 16 10 16 50 15 30 16 50
20 40 20 30 20 20 20 50 21 10 21 20 21 30
Sản phẩm:  BH Nồi và chảo Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30     9 20     9 30     11 20
13 10     14 40     13 40     13 20
17 30     17 20     17 50     16 30
20 0     20 40     20 50     21 10
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    11 10     8 30     11 20    
    14 10     12 40     14 40    
    17 50     15 20     16 20    
    21 50     19 50     20 10    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top