SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 08/2015

16/08/2018 - 09:00 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 50 8 50 10 10 10 40 9 20 11 0 9 10
13 0 13 40 14 20 13 30 14 10 13 20 13 50
20 10 21 20 19 50 20 40 21 30 20 20 20 10
                           
Sản phẩm: Bộ nồi Inox Sunhouse     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
9 20 10 20 11 0 9 20 10 50 10 10 10 40
16 40 17 40 15 50 15 50 16 50 16 30 17 40
21 30 20 30 20 10 21 10 20 40 21 30 20 50
                           
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse         
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    11 20     10 20     11 20    
    14 40     13 10     14 40    
    15 40     16 30     17 0    
    20 50     20 0     21 40    
                           
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse          
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 10     10 30     10 20     10 10
14 20     13 50     14 30     13 30
15 20     16 30     15 40     17 10
20 0     20 20     20 0     20 30
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top