SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 07/2014

16/08/2018 - 08:57 PM
KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING
Tuần 1 từ ngày 30 đến 06/7/2014
Sản phẩm:  Nồi cơm điện và nồi áp suất Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20 10 40 9 50 9 40 10 50 10 20 10 40
14 40 14 10 13 20 12 50 14 10 13 40 12 40
16 40 17 20 15 50 16 20 16 40 15 50 17 20
21 0 21 40 20 10 20 40 21 20 21 10 21 20

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top