SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping tuần 1 tháng 05/2015

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm:  Nồi Mama
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 20 9 20 8 50 10 40 10 40 10 10 8 50
13 10 13 10 13 50 14 10 13 20 13 0 14 10
16 20 16 10 17 30 18 20 17 50 16 30 17 20
21 10 20 10 20 40 19 50 19 40 20 20 20 0
Sản phẩm: Quạt Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 10 20 10 10 8 30 9 10 8 20 10 30
13 40 13 50 13 20 14 40 14 50 12 20 13 0
15 40 18 10 16 0 17 10 17 30 15 40 16 40
20 50 20 40 20 0 20 50 20 20 19 40 19 50
Sản phẩm: Máy lọc nước RO Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 0     10 10     10 20    
    12 0     13 30     14 30    
    15 30     16 50     17 10    
    21 0     21 10     21 0    
Sản phẩm: Máy xay đa năng Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 20     9 20     8 40     8 10
13 50     14 20     12 20     13 30
17 0     18 0     16 20     16 50
20 20     21 30     21 0     20 40
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top