SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên TVshopping miền Bắc

16/08/2018 - 08:58 PM
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
7 50     10 30     9 30     9 10
12 0     13 20     13 10     13 10
15 20     16 0     16 10     17 0
19 40     21 20     20 0     21 50
Sản phẩm:  BH bếp apex
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    10 0     8 40     10 40    
    12 40     13 40     12 50    
    17 0     15 40     16 40    
    22 0     20 20     21 10    
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     8 10     9 30    
    12 10     12 20     13 10    
    15 30     15 20     16 10    
    20 20     19 40     20 0    
Sản phẩm:  BH bếp sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 50     8 20     10 30     8 30
13 30     13 0     13 50     12 20
16 40     16 30     17 20     17 20
20 30     21 50     20 50     21 40
Sản phẩm: BH Đèn sưởi Sunhouse 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    9 20     10 30     9 20    
    13 30     14 40     13 40    
    15 40     17 20     17 20    
    20 30     21 20     21 40    

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top