SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên truyền hình tuần 2 tháng 10/2014

16/08/2018 - 08:58 PM

KÊNH TVSHOPPING - VCTV11 TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 

LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN KÊNH TVSHOPPING 
Tuần 2 tháng 10 từ ngày  06/10/2014 đến 12/10/2014

Sản phẩm:  BH Máy xay đa năng Sunhouse

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
10 30 10 0 9 50 8 50 10 30 8 40 10 0
13 20 12 50 13 50 12 40 14 40 12 20 13 20
17 20 15 30 17 0 15 50 17 10 15 40 16 30
20 30 19 50 21 50 20 50 21 10 20 0 21 30
Sản phẩm:  BH Máy lọc nước Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
8 50 9 20 10 30 10 0 8 40 9 40 9 10
12 20 13 20 14 40 13 0 12 40 14 0 12 50
16 20 16 10 17 30 16 40 15 40 16 20 17 20
21 40 20 50 20 0 20 10 20 30 21 0 20 0
Sản phẩm: BH Nồi inox Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
11 0     8 50     10 0     8 40
14 40     13 20     13 20     12 20
16 50     16 0     16 20     15 50
19 50     19 40     20 40     20 50
Sản phẩm:  BH Nồi cơm điện Sunhouse
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút Giờ Phút
    8 40     9 30     10 30    
    12 20     14 30     14 50    
    16 40     17 50     17 30    
    20 0     21 50     20 40    

Lịch phát sóng trên kênh SCTV5

STT SẢN PHẨM 6 7 8 9 10 11 12
1 Máy xay đa năng SHD5339         18:39 11:48 8:55
2 Máy xay đa năng SHD5322     20:35        
3 Bếp hồng ngoại SHD6003     17:41        
4 Bộ nồi inox cao cấp SH889             7:43
5 Bếp gas dương SHB3118         8:26    

Lịch phát sóng trên kênh HTVC - HỒ CHÍ MINH

STT SẢN PHẨM 6 7 8 9 10 11 12
1 Máy xay đa năng SHD5328 10:11
15:52
18:51
           
2 Máy xay đậu nành SHD5816 12:51
03:13
           
3 Quạt phun sương SHD7819              

Lịch phát sóng trên kênh VNNET - HÀ NỘI

STT SẢN PHẨM 6 7 8 9 10 11 12
1 Máy xay đa năng SHD5328 00:20
02:17
04:39
05:36
09:36
16:51
00:56
03:19
05:17
11:34
15:14
00:20
02:17
04:39
05:36
07:34
15:21
       
2 Máy xay đậu nành SHD5816              
3 Quạt phun sương SHD7819              

Lịch phát sóng trên kênh HTV CO.OP

STT SẢN PHẨM 6 7 8 9 10 11 12
1 Nồi cơm điện SH18G, SH18M,
 SHD8616
8:52
14:02
20:30
02:12
  8:52
14:02
20:30
02:12
  8:57
14:13
20:50
2:37
   
2 Bộ nồi anod SH8834   9:17
13:26
18:54
3:17
      9:16
13:30
19:00
 

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top