SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng quảng cáo sản phẩm Sunhouse trên đài truyền hình Việt Nam VTV

16/08/2018 - 08:58 PM
STT Kênh Khung giờ Ngày/thứ Chương trình Tháng 12
M T W TH F SA SU M T W TH F SA SU M T W
          15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 VTV DA NANG                                  
  TT2 18: 30-18:50 T2 - CN Trước chương trình Dự báo thời tiết 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Dự báo thời tiết, miễn phí logo xoay                                  
   VTV Đà Nẵng MARKET  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Số Spot theo tuần (ĐP)  7 7 3
2 Hải phòng                                  
  VTV 19:40 - 19:50 T2-CN Sau thời sự truyền hình Việt Nam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Hai Phong MARKET  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Số Spot theo tuần (ĐP)  7 7   3
3 Today                                  
  C23G 19:55 - 20:05 T2-T6 Trong phim truyen 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1
   Today MARKET  1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
   Số Spot theo tuần (ĐP)  5 5   3
4 SCTV 14 Phim viet                                  
  V7-T 19:45 - 20:45 T2- CN Phim truyen "Cu hich tren khong" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   SCTV 14 MARKET  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Số Spot theo tuần (ĐP)  7 7   3
  

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top