SUNHOUSE TV

Lịch phát sóng chương trình “Nét ẩm thực Việt” trong Café sáng kênh VTV3

16/08/2018 - 08:59 PM
Sản phẩm Kênh  Chương trình Thời gian  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
9 10 11 12 13 14 15
Panel 5 giây  VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng        1 1    
Logo xoay góc VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng        1 1    
Nội dung PR sản phẩm trong chương trình  VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng               
Nội dung PR sản phẩm trong chương trình  VTV3 Caphe sáng - trong chương trình Nét ẩm thực Việt  7h00 - 7h30 sáng               

 

 
Bình luận Facebook
Bình luận
1800 6680
Top