Tin tuyển dụng

Phòng Mua hàng Quốc tế

Phòng Mua hàng Quốc tế

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
30/06/2024
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/03/2023
Phòng Mua hàng quốc tế
1
Hà Nội
29/04/2022
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
15/09/2021
Phòng Mua hàng quốc tế
1
Hà Nội
15/03/2020
Phòng Mua hàng quốc tế
4
Hà Nội
31/08/2022
1800 6680
Top