Tin tuyển dụng

Phòng MP&L

Phòng MP&L

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng Bảo hành
1
Hồ Chí Minh và Long An
14/02/2021
Chuỗi cung ứng
1
Hà Nội
02/12/2020
Phòng MPL
1
Hà Nội
17/04/2020
Phòng bảo hành
1
Hà Nội
19/03/2020
Phòng MPL
1
Hà Nội
18/03/2020
1800 6680
Top