Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Nhà máy Sunhouse
1
Hà Nội
30/11/2021
Nhà máy Sunhouse
1
Hà Nội
30/11/2021
Nhà máy Sunhouse
1
Hà Nội
01/11/2021
Nhà máy Sunhouse
1
10/11/2021
Marketing
1
Hà Nội
06/10/2021
Phòng Kinh doanh
2
Hải Phòng, Ninh Bình
30/09/2021
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
30/09/2021
Nhà máy Sunhouse
2
Hà Nội
31/08/2021
Nhà máy Sunhouse
1
Hà Nội
31/08/2021
Thiết bị điện
1
Hà Nội
01/08/2021
Phòng Marketing
1
Thành phố Hồ Chí Minh
15/07/2021
Phòng Marketing
1
Thành phố Hồ Chí Minh
15/07/2021
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
15/09/2021
Phòng Thương mại điện tử
1
Hà Nội
31/07/2021
Phòng Hành chính Nhân sự
1
Hà Nội
20/06/2021
Công nghệ thông tin
1
Hà Nội
14/05/2021
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
31/05/2021
Bán hàng quốc tế
1
Hà Nội
15/04/2021
Kiểm soát nội bộ
1
Hà Nội
14/04/2021
1800 6680
Top