STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo Phòng HCNS Hà Nội 01 30/04/2018
2 Giám đốc vùng (ASM) Ngành hàng Bếp Gas; Điện dân dụng TBNB; ĐDD Hà Nội, Tỉnh 02 30/04/2018
3 Nhân viên Hành chính - Lễ tấn (ngoại hình đẹp) Phòng HCNS Hà Nội 01 30/04/2018
4 Nhân viên Kế hoạch đặt hàng - XNK Phòng XNK Hà Nội 01 30/04/2018
5 Đại diện thương mại Điện dân dụng; Điện Gia dụng (Đà Nẵng - Huế - Quảng Nam) ĐGD; ĐDD
ĐN, Huế, QN 05 30/04/2018
6 Nhân viên SEO - phòng Marketing Phòng Marketing Hà Nội 01 30/04/2018
7 Trợ lý Ngành hàng Gia dụng Kênh GT Gia dụng Hà Nội 01 30/04/2018
8 Trưởng bộ phận Thiết kế Sáng tạo Phòng Marketing Hà Nội 01 30/04/2018
9 Nhân viên kỹ thuật Bảo hành (Thời vụ) Phòng CSKH&BHSP Hà Nội 12 30/04/2018
10 Trưởng bộ phận Giao dịch - XNK Phòng XNK Hà Nội 01 30/04/2018
11 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Bếp Gas ( K/v Hà Nội) Kênh GT TBNB Hà Nội 02 30/04/2018
12 Nhân viên phát triển phần mềm/Lập trình viên (thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT Hà Nội 01 30/04/2018
13 Nhân viên giao nhận Phòng TMĐT Phòng TMĐT Hà Nội 01 30/04/2018