STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Nhân viên phát triển nội dung Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 30/05/2017
2 Quản lý thương hiệu (Brand manager) Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 30/05/2017
3 Nhân viên lế tân (Gấp) Phòng HCNS VP - Hà Nội 01 15/05/2017
4 Giám đốc phụ trách Kênh siêu thị Miền Bắc (RSM) Kênh MT Miền Bắc VP - Hà Nội 01 11/05/2017
5 Nhân viên Đại diện Thương mại Ngành hàng Điện gia dụng
Các tỉnh 10 30/04/2017
6 Đại diện Thương Mại Hà Nội Kênh GT Điện gia dụng MB Hà Nội 02 30/04/2017
7 PG/PB kênh siêu thị Phòng MTMB Hà Nội và các tỉnh
35 30/04/2017
8 Giám sát bán hàng kênh GT điện dân dụng (Gấp) Kênh GT điện dân dụng VP - Hà Nội 05 30/04/2017
9 Nhân viên mua hàng quốc tế (Tiếng Trung) Mua hàng quốc tế VP - Hà Nội 01 30/04/2017
10 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy (Gấp) Apex VP - Hà Nội 01 30/04/2017
11 Thư ký kinh doanh kênh MT Kênh MT Miền Bắc
VP - Hà Nội 01 30/04/2017
12 Nhân viên kỹ thuật bảo hành CSKH&BHSP
VP - Hà Nội 06 30/04/2017
13 Nhân viên kỹ thuật bảo hành Đà Nẵng Chi nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 01 30/04/2017
14 GĐBH kênh MT Miền Nam (RSM) Kênh MT Miền Nam TP.HCM 01 30/04/2017
15 NV phát triển phần mềm (Thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT VP - Hà Nội 02 30/04/2017
16 Nhân viên kế toán công nợ Phòng kế toán VP - Hà Nội 01 30/04/2017
17 Nhân viên kế toán thanh toán tiền mặt Phòng kế toán VP - Hà Nội 01 30/04/2017
18 Nhân viên bán hàng Online Phòng Thương mại điện tử VP - Hà Nội 02 30/04/2017
19 Nhân viên chạy chương trình Demo (PB) Phòng Marketing Hà Nội - Đà Nẵng
04 30/04/2017