STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Quản lý đội PG/PB (PG Leader) Phòng  MTMB VP - Hà Nội 01 31/3/2017
2 PG/PB kênh siêu thị điện máy Phòng MTMB Hà Nội - Thanh Hóa - Hà Nam 04 31/3/2017
3 Nhân viên SEO (Gấp) Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 31/3/2017
4 Nhân viên Call Center (CSKH) CSKH&BHSP VP - Hà Nội 01 31/3/2017
5 Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo (Gấp) Phòng HCNS VP - Hà Nội 01 31/3/2017
6 Giám sát bán hàng kênh GT điện dân dụng (Gấp) Kênh GT điện dân dụng VP - Hà Nội 05 31/3/2017
7 Nhân viên giao nhận phòng bán hàng online (Gấp) Kênh bán hàng online VP - Hà Nội 01 31/3/2017
8 Nhân viên mua hàng quốc tế (Tiếng Trung) Mua hàng quốc tế VP - Hà Nội 01 31/3/2017
9 Nhân viên lế tân (Gấp) Phòng HCNS VP - Hà Nội 01 25/3/2017
10 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy (Gấp) Apex VP - Hà Nội 01 25/3/2017
11 Kế toán tổng hợp (Gấp) Phòng kế toán VP - Hà Nội 01 25/3/2017
12 Thủ kho bảo hành (Gấp) Phòng bảo hành VP - Hà Nội 01 25/3/2017
13 Nhân viên kế hoạch phòng XNK Phòng XNK VP -Hà Nội 01 25/3/2017
14 Nhân viên kế toán ngân hàng từ T2-T8/2017 Phòng kế toán VP - Hà Nội 01 25/3/2017
15 Thư ký phòng bán hàng online Kênh bán hàng online
VP - Hà Nội 01 25/3/2017
16 Thủ kho thời vụ (3 tháng)  Phòng kế toán VP - Hà Nội 01 25/3/2017 
17 Thư ký kinh doanh kênh GT điện dân dụng Kênh GT điện dân dụng
VP - Hà Nội 01 25/3/2017
18 Trợ lý chủ tịch HĐQT về Marketing &Kinh doanh Ban trợ lý VP - Hà Nội 01 25/3/2017
19 Đại diện thương mại kênh GT điện Dân dụng Kênh GT Điện dân dụng
VP - Hà Nội 01 25/3/2017
20 Thư ký chủ tịch HĐQT Ban trợ lý VP - Hà Nội 01 25/3/2017
 21 Nhân viên kỹ thuật bảo hành CSKH&BHSP
VP - Hà Nội 05 15/3/2017
22 Trợ lý giám đốc ngành hàng gia dụng Ngành hàng gia dụng VP - Hà Nội 01 15/3/2017
23 Leader nhóm thiết kế (Gấp) Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 25/3/2017
24 Quản đốc Sản xuất DC Anod Nhà máy - Hà Nội 01 25/3/2017
25 Trưởng phòng Quản lý chất lượng Phòng QLSX Nhà máy - Hà Nội 01 25/3/2017
26 Nhân viên thiết kế khuôn đột dập Phòng Kỹ thuật thiết bị Nhà máy - Hà Nội 01 25/3/2017
27 Nhân viên kỹ thuật thiết bị điện Phòng Kỹ thuật thiết bị Nhà máy - Hà Nội 01 25/3/2017
 28 GĐBH kênh MT Miền Nam (RSM) Kênh MT Miền Nam TP.HCM 01 15/3/2017