STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Nhân viên pháp chế (gấp) Phòng TC - ĐT Hà Nội 01 30/06/2017
2 Đại diện thương mại Quảng Ninh - Phú Thọ - Bắc Giang Kênh GT Miền Bắc QN - PT -BG 03 30/06/2017
3 Thư ký kho Triều Khúc Phòng MP&L Hà Nội 01 30/06/2017
4 Giám sát bán hàng Kênh Dự Án (Miền Nam) Kênh Dự Án Miền Nam Tp.HCM 01 30/05/2017
5 Thư ký bảo hành Miền Nam CSKH&BHSP Miền Nam
Tp.HCM 01 30/05/2017
6 Trưởng phòng HCNS Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 30/05/2017
7 Nhân viên C&B Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 30/05/2017
8 Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 30/05/2017
9 Nhân viên kế toán công nợ Miền Nam Phòng kế toán Miền Nam Tp.HCM 01 30/05/2017
10 Quản lý đội PG/PB (PG Leader) Miền Nam Kênh MT Miền Nam VP - Hà Nội 01 30/05/2017
11 GĐBH kênh MT Miền Nam (RSM) Kênh MT Miền Nam VP - Hà Nội 01 30/05/2017
12 Thư ký bảo hành Ủy quyền (gấp) CSKH&BHSP VP - Hà Nội 01 30/05/2017
13 Nhân viên mua hàng quốc tế (Tiếng Trung) (Gấp) Mua hàng quốc tế VP - Hà Nội 01 30/05/2017
14 Nhân viên phát triển nội dung Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 30/05/2017
15 Quản lý truyền thông (Communication & Media planner) Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 30/05/2017
16 Quản lý thương hiệu (Brand manager) Phòng Marketing VP - Hà Nội 01 30/05/2017
17 NV phát triển phần mềm (Thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT  Hà Nội và Tp.HCM 02 30/05/2017
18 Nhân viên kỹ thuật bảo hành thời vụ (gấp) CSKH&BHSP Hà Nội 01 30/05/2017
19 Nhân viên giao nhận (Gấp) Phòng MP&L Hà Nội 02 30/05/2017
20 Nhân viên kế toán tổng hợp Phòng kế toán Hà Nội 01 30/05/2017
21 Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng, Quảng Nam Chi nhánh Miền Trung Đà Nẵng 02 30/05/2017
22 Đại diện Thương Mại Hà Nội Kênh GT Điện gia dụng MB Hà Nội 01 30/05/2017
23 PG/PB kênh siêu thị Phòng MTMB Hà Nội và các tỉnh 20 30/05/2017