STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Trưởng phòng Kỹ thuật Bảo hành Miền Bắc CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 30/10/2017
2 Nhân viên Phụ Kho Đà Nẵng (thời vụ) CN Miền Trung Đà Nẵng 02 30810/2017
3 Giám đốc vùng (ASM) Kênh GT Điện dân dụng (HP-HD-BN-BG-QN) Điện dân dụng HD-HP-BN-BG-QN 01 30/10/2017
4 Nhân viên Bán hàng Online Kênh EC Miền Bắc Hà Nội 01 30/10/2017
5 Nhân viên giao dịch XNK Tiếng Trung (gấp) Phòng XNK Hà Nội 01 30/10/2017
6 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy Thiết bị điện Hà Nội 01 30/10/2017
7 Giám đốc phụ trách Kênh Siêu thị Miền Bắc (RSM) Kênh MT Hà Nội 01 30/10/2017
8 Nhân viên kinh doanh Ngành hàng Điện Dân Dụng Điện dân dụng Hà Nội 01 30/10/2017
9 Nhân viên kỹ thuật bảo hành CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 30/10/2017
10 Nhân viên Callcenter (CSKH) CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 30/10/2017
11 Thư ký Bảo hành CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 30/10/2017
12 Thư ký kinh doanh Điện dân dụng Hà Nội 01 30/10/2017
13 Nhân viên Thiết kế Đồ họa Marketing Hà Nội 01 30/09/2017
14 Nhân viên kế toán vật tư thời vụ (6 tháng) Kế toán Hà Nội 01 30/09/2017
15 Nhân viên kế toán công nợ thời vụ (6 tháng) Kế toán
Hà Nội 01 30/09/2017
16 Thư ký Chủ tịch HĐQT Ban Lãnh đạo
Hà Nội
01 30/09/2017
17 Nhân viên thiết kế điện và cơ khí Thiết bị điện
Hà Nội 01 30/09/2017
18 NV phát triển phần mềm (Thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT  Hà Nội
01 30/09/2017