TT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/ đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

  1 Nhân viên kỹ thuật bảo hành CSKH&BHSP Đà Nẵng, Hà Nội 06 30/12/2016
  2 Nhân viên mua hàng quốc tế Mua hàng quốc tế Hà Nội 01 30/12/2016
  3 GĐBH kênh MT Miền Nam (RSM) Kênh MT Miền Nam TP.HCM 01 30/11/2016
  4 Giám sát bán hàng khu vực Hà Nội, Miền Trung và tỉnh TBCS, RO, Kênh Gia dụng
Hà Nội, Miền Trung và tỉnh
04 30/11/2016
  5 NV KD tủ điện trung thế, hạ thế, thiết bị điện APEX
Hà Nội 03 30/11/2016
  6 Nhân viên thiết kế điện và cơ khí APEX Hà Nội 01 30/11/2016
  7 Nhân viên bán hàng siêu thị Kênh MT Miền Bắc
Hà Nội và tỉnh 15 30/12/2016
  8 Nhân viên kinh doanh Điện gia  dụng,Thiết bị nhà bếp Hà Nội và tỉnh 08 30/11/2016
  9 NV Hành chính - Lễ tân (Ngoại hình ưa nhìn) HCNS Hà Nội 01 30/11/2016
  10 Nhân viên PG/PB/MC chạy chương trình Marketing Theo MTCV 100 15/01/2017
  11 Đại diện thương mại tỉnh Điện dân dụng Theo MTCV 09 30/11/2016
  12 Nhân viên bảo hành thời v CSKH và bảo hành sản phẩm Theo MTCV 01 30/10/2016
  13 Giám đốc kênh dự án, Horeca toàn quốc Kênh Dự án Horeca Toàn quốc 01 30/6/2016
  14 Nhân viên tuyển dụng - đào tạo HCNS Hà Nội 01 30/10/2016
  15 Nhân viên phát triển phần mềm (ERP) CNTT Hà Nội 01 31/7/2016
  16 Trưởng phòng HCNS nhà máy Hành chính nhân sự Hà Nội 01 31/07/2016
  17 Giám sát bán hàng kênh siêu thị (MT) Ngành hàng gia dụng Hà Nội 01 31/07/2016
  18 Trợ lý ngành hàng (gia dụng) Ngành hàng gia dụng Hà Nội 01 30/6/2016
  19 Trưởng bộ phận hành chính HCNS Hà Nội 01 30/6/2016
  20 Nhân viên điều phối Chuỗi cung ứng Hà Nội 01 15/6/2016
  21 Nhân viên lập trình CNTT Hà Nội 01 15/6/2016
  22 Trưởng phòng Bán hàng Quốc tế Phòng Bán hàng Quốc tế Hà Nội 01 15/6/2016
  23 GĐ bán hàng kênh GT Miền Bắc (RSM) Kênh GT gia dụng Miền Bắc Hà Nội 01 15/6/2016
  24 Nhân viên giao dịch Phòng mua hàng quốc tế Hà Nội 01 15/6/2016
  25 Nhân viên giao nhận Chuỗi cung ứng, Bán hàng online Hà Nội 02 15/6/2016
  26 Chuyên viên Kỹ thuật CSKH &BH sản phẩm
Hà Nội 01 31/7/2016
  27 GĐBH Khu Vực (ASM) Kênh GT. TB Chiếu Sáng Thiết bị chiếu sáng Hà Nội 01 15/5/2016
  28 Nhân viên chế độ chính sách (C&B) HCNS Hà Nội   01 15/5/2016
  29 Kế toán ngân hàng Kế toán Hà Nội 1 15/5/2016
  30 Nhân viên kinh doanh - Kênh siêu thị Siêu thị Miền Bắc Hà Nội 1 31/5/2016
  31 Thư ký kinh doanh Thiết bị lọc nước Hà Nội 01 15/5/2016
  32 Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu Hà Nội 01 15/5/2016
  33 Nhân viên lái xe giao nhận tại Đà Nẵng Chi nhánh Miền Trung Theo MTCV 01 15/5/2016
  34 Nhân viên thủ kho (Gấp) Chi nhánh miền Trung Hà Nội, Đà Nẵng 01 20/01/2016
  35 Trưởng bộ phận Trade Marketing (Gấp) KDV Hà Nội 01 31/01/2016