STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Nhân viên thiết kế thời vụ (Nam) Marketing Hà Nội 01 30/08/2017
2 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy Apex Hà Nội 01 30/08/2017
3 Trưởng phòng Kỹ thuật Bảo Hành Miền Nam Phòng bảo hành
Tp.HCM 01 30/08/2017
4 Nhân viên kỹ thuật Điện dân dụng Kênh GT ĐDD MB Hà Nội 01 30/08/2017
5 Nhân viên kế toán công nợ thời vụ (6 tháng) Kế toán
Hà Nội 02 30/08/2017
6 Giám Đốc Vùng Khu Vực Miền Tây (ASM) Miền Nam Tp.HCM 01 30/08/2017
7 Trưởng bộ phận Kho tại Miền Nam Phòng MP&L Miền Nam Tp.HCM 01 30/08/2017
8 Giám sát bán hàng Kênh Điện dân dụng tại Huế Kênh GT ĐDD Đà Nẵng 01 30/08/2017
9 Giám đốc vùng (ASM) Kênh GT Điện dân dụng Miền Bắc Kênh GT ĐDD MB Hà Nội 01 30/08/2017
10 Nhân viên kinh doanh Kênh dự án (ngành hàng Gia dụng) Kênh dự án Hà Nội 01 30/08/2017
11 Thư ký kinh doanh kênh dự án (ngành hàng Gia dụng) Kênh dự án Hà Nội 01 30/08/2017
12 Nhân viên điều phối giao nhận tại Miền Nam Phòng MP&L Miền Nam Tp.HCM 01 30/08/2017
13 ĐDTM ngành hàng Điện dân dụng (Q.Nam-Q.Trị-Huế-Q.Bình-Q.Ngãi) Ngành hàng ĐDD QB-QT-QN-Huế
04 30/08/2017
14 Nhân viên thiết kế điện và cơ khí Apex Hà Nội 01 30/08/2017
15 Nhân viên thủ kho thành phẩm tại Miền Nam Phòng MP&L Miền Nam Tp.HCM 06 30/08/2017
16 Nhân viên giao dịch XNK Tiếng Anh; Tiếng Trung (gấp) Phòng XNK Hà Nội 02 30/08/2017
17 Nhân viên pháp chế (gấp) Phòng TC - ĐT Hà Nội 01 30/08/2017
18 Nhân viên bán hàng Online Kênh EC Hà Nội 02 30/08/2017
19 NV phát triển phần mềm (Thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT  Hà Nội
01 30/08/2017
20 PG/PB hệ thống Điện Máy Xanh Phòng MTMB Hà Nội và các tỉnh 60 30/08/2017
21 Nhân viên giao nhận (Gấp) Phòng MP&L Hà Nội 02 30/08/2017
22 Nhân viên kỹ thuật bảo hành thời vụ (gấp) CSKH&BHSP Hà Nội 01 30/08/2017