STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Thư ký kinh doanh Kênh GT Gia dụng MB
Hà Nội 01 30/12/2017
2 Nhân viên kế hoạch vật tư linh kiện bảo hành (Thời vụ 6 tháng) CSKH&BHSP MB
Hà Nội
01 30/12/2017
3 Nhân viên kinh doanh Đà Nẵng Chi nhánh MT
Đà Nẵng 01 30/12/2017
4 Thủ kho RMA Bảo hành CSKH&BHSP MB
Hà Nội
01 30/12/2017
5 Nhân viên Bán hàng Online Kênh EC Miền Bắc Hà Nội 01 30/12/2017
6 Đại diện thương mại tỉnh Bắc Giang Kênh ĐDD Bắc Giang 01 30/12/2017
7 Giám đốc vùng (ASM) Kênh GT Điện dân dụng (HP-HD-BN-BG-QN) Kênh ĐDD
Hà Nội 01 15/11/2017
8 Giám đốc phụ trách Kênh Siêu thị Miền Bắc (RSM) Kênh MT Hà Nội 01 15/11/2017
9 Nhân viên Callcenter (CSKH) CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 15/11/2017
10 Nhân viên Phụ Kho Đà Nẵng (thời vụ) Chi nhánh MT Đà Nẵng 01 15/11/2017
11 Thư ký Bảo hành CSKH&BHSP MB Hà Nội 01 15/11/2017
12 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy Thiết bị điện Hà Nội 01 15/11/2017