STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Giám sát bán hàng Kênh Điện dân dụng tại Đà Nẵng Kênh GT ĐDD Đà Nẵng 01 30/07/2017
2 Giám đốc vùng (ASM) Kênh GT Điện dân dụng Miền Bắc Kênh GT ĐDD MB Hà Nội 01 30/07/2017
3 Nhân viên kinh doanh Kênh dự án (ngành hàng Gia dụng) Kênh dự án Hà Nội 01 30/07/2017
4 Thư ký kinh doanh kênh dự án (ngành hàng Gia dụng) Kênh dự án Hà Nội 01 30/07/2017
5 Nhân viên điều phối giao nhận tại Miền Nam Phòng MP&L Miền Nam Tp.HCM 01 30/07/2017
6 ĐDTM ngành hàng Điện dân dụng (Q.Nam-Q.Trị-Huế-Q.Bình-Q.Ngãi) Ngành hàng ĐDD QB-QT-QN-Huế
05 30/07/2017
7 Nhân viên thiết kế điện và cơ khí Apex Hà Nội 01 30/07/2017
8 Nhân viên thủ kho thành phẩm tại Miền Nam Phòng MP&L Miền Nam Tp.HCM 01 30/07/2017
9 Nhân viên giao dịch XNK Tiếng Anh; Tiếng Trung (gấp) Phòng XNK Hà Nội 02 30/07/2017
10 Nhân viên pháp chế (gấp) Phòng TC - ĐT Hà Nội 01 30/07/2017
11 Nhân viên bán hàng Online Kênh EC Hà Nội 02 30/07/2017
12 NV phát triển phần mềm (Thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT  Hà Nội và Tp.HCM 02 30/07/2017
13 Nhân viên Hành chính - Lễ tân Phòng HCNS
Hà Nội 01 30/07/2017
14 PG/PB kênh siêu thị Phòng MTMB Hà Nội và các tỉnh 10 30/07/2017
15 Nhân viên giao nhận (Gấp) Phòng MP&L Hà Nội 02 30/07/2017
16 Nhân viên kỹ thuật bảo hành thời vụ (gấp) CSKH&BHSP Hà Nội 01 30/07/2017
17 Giám sát bán hàng bếp Ga, bếp Điện Từ (gấp) Kênh GT TBNB MB Hà Nội 01 15/07/2017
18 Giám sát bán hàng Kênh Dự Án (Miền Nam) Kênh Dự Án Miền Nam Tp.HCM 01 15/07/2017
19 Thư ký bảo hành Miền Nam CSKH&BHSP Miền Nam
Tp.HCM 01 15/07/2017
20 Trưởng phòng HCNS Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 15/07/2017
21 Nhân viên C&B Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 15/07/2017
22 Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo Miền Nam P.HCNS Miền Nam Tp.HCM 01 15/07/2017
23 Nhân viên kế toán công nợ Miền Nam Phòng kế toán Miền Nam Tp.HCM 01 15/07/2017
24 Quản lý đội PG/PB (PG Leader) Miền Nam Kênh MT Miền Nam VP - Hà Nội 01 15/07/2017
25 GĐBH kênh MT Miền Nam (RSM) Kênh MT Miền Nam VP - Hà Nội 01 15/07/2017
26 Thư ký bảo hành Ủy quyền (gấp) CSKH&BHSP VP - Hà Nội 01 15/07/2017
27 Nhân viên mua hàng quốc tế (Tiếng Trung) (Gấp) Mua hàng quốc tế VP - Hà Nội 01 15/07/2017