STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

1 Thư ký kinh doanh tại Đà Nẵng Chi nhánh Đà Nẵng
Đà Nẵng
01 15/03/2018
2 Thư ký kinh doanh Ngành hàng Bếp Gas, Điện dân dụng (Sale admin) Điện dân dụng, TBNB Hà Nội
02 08/03/2018
3 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Gia dụng tại Bắc Giang, Phú Thọ Kênh GT Gia dụng
Bắc Giang, Phú Thọ
02 15/03/2018
4 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Bếp Gas ( K/v Hà Nội) Kênh GT TBNB
Hà Nội 04 15/03/2018