STT

Vị trí tuyển dụng

Phòng ban/đơn vị

Địa điểm làm việc   

Số lượng

Thời hạn nộp hồ sơ

  1 Nhân viên Giao dịch XNK (Tiềng Trung) Phòng XNK Hà Nội 01 30/06/2018
  2 Trợ lý Giám đốc Ngành hàng Gia dụng Phòng KD1 Hà Nội 01 30/06/2018
  3 Trưởng nhóm Kế toán Thuế Kế toán Tp.HCM 01 30/06/2018
  4 Trợ lý Giám đốc Marketing Phòng MKT Hà Nội 01 30/06/2018
  5 Nhân viên kinh doanh cửa chống cháy Thiết bị điện Hà Nội 01 30/06/2018
  6 Trưởng bộ phận Thiết kế Sáng tạo Phòng Marketing Hà Nội 01 30/06/2018
  7 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Bếp Gas ( K/v Hà Nội) Kênh GT TBNB Hà Nội 02 30/06/2018
  8 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Gia dụng Phòng KD1 Bắc Giang 01 10/07/2018
  9 Nhân viên kinh doanh ngành hàng Điện gia dụng Phòng KD2 Quảng Bình, Đà Nẵng 02 10/07/2018
  10 Giám sát kinh doanh KV Huế, Quảng Bình, Quảng Trị Phòng KD1, KD3 Huế, Quảng Bình, Quảng Trị 01 15/07/2018
  11 Nhân viên phát triển phần mềm/Lập trình viên (thành thạo lập trình.NET) Phòng CNTT Hà Nội 01 30/06/2018
  12 Nhân viên thiết kế sáng tạo Phòng MKT Hà Nội 01 15/07/2018
  13 Nhân viên giao nhận Phòng TMĐT Phòng TMĐT Hà Nội 01 30/06/2018
  14 Giám đốc Chất lượng VP Tập Đoàn Hà Nội 01 30/06/2018
  15 Thư ký Bảo hành (Thời vụ) Phòng Bảo hành Đà Nẵng 01 30/06/2018
  16 Nhân viên QC Phòng QA TP Hồ Chí Minh 02 30/06/2018