Tuyển dụng

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2015

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2015

  Tháng 8/2015, Tập đoàn Sunhouse tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn, thu nhập cao: 1. Vị trí 1: Giám sát bán hàng tại Đà Nẵng. 2. Vị trí 2: Nhân viên bán hàng siêu thị tại Đà Nẵng. 3. Vị trí 3: Giám sát Bán hàng Miền Bắc. 4. Vị trí 4: Nhân viên Xuất nhập khẩu. 5. Vị trí 5: Giám đốc Nhân sự. 6. Vị trí 6: Nhân viên DEMO,...

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2015

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2015

  Vị trí 1: Nhân viên chạy chương trình Vị trí 2: Trưởng phòng HCNS Nhà máy Vị trí 3: Nhân viên ERP Nhà máy Vị trí 4: Nhân viên tuyển đụng đào tạo

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015

  Giám đốc nhà máy lắp ráp dây chuyền Nồi cơm điện + Bếp gas

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2014

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2014

  Vị trí 1: Quản Đốc Phân Xưởng Cán Nhôm Vị trí 2: Nhân Viên Thiết Kế Điện Vị trí 3: Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án......

 • Thông tin tuyển dụng tháng 7/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 7/2014

  Vị trí 1: Nhân viên đại diện thương mại tỉnh Nghệ An Vị trí 2: Nhân viên bảo hành tại tỉnh Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Ninh Vị trí 3: Nhân viên Xuất Khẩu .....

 • Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014

  Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội