Tuyển dụng

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2014

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2014
  Vị trí 1: Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội
  Vị trí 2: Nhân viên phụ trách Quảng cáo, biển bảng (OOH)
  Vị trí 3: Trưởng phòng HCNS Nhà máy....
 • Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014
  Vị trí 1: Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội
  Vị trí 2: Nhân viên phụ trách Quảng cáo, biển bảng (OOH)
  Vị trí 3: Trưởng phòng HCNS Nhà máy...
 • Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

  Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh

  - Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu sản lượng, doanh thu. Chịu trách nhiệm mục tiêu sản lượng, doanh thu được giao.
   

 • Thông tin tuyển dụng tháng 5/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 5/2014

  Vị trí 1: Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội

  Vị trí 2: Nhân viên phụ trách Quảng cáo, biển bảng (OOH)

  Vị trí 3: Trưởng phòng HCNS Nhà máy...