​ ​

Tuyển dụng

 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2015
  Vị trí 1: Giám đốc nhà máy lắp ráp dây chuyền Nồi cơm điện + Bếp gas
  Vị trí 2: Trưởng phòng HCNS Nhà máy
  Vị trí 3: Nhân viên ERP  Nhà máy
  .........
 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2014

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2014
  Vị trí 1: Quản Đốc Phân Xưởng Cán Nhôm Vị trí 2: Nhân Viên Thiết Kế Điện Vị trí 3: Phụ Trách Kinh Doanh Dự Án......
 • Thông tin tuyển dụng tháng 7/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 7/2014

  Vị trí 1: Nhân viên đại diện thương mại tỉnh Nghệ An

  Vị trí 2: Nhân viên bảo hành tại tỉnh Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Ninh

  Vị trí 3: Nhân viên Xuất Khẩu

  .....

 • Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014

  Thông tin tuyển dụng tháng 6/2014
  Vị trí 1: Giám sát bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội
  Vị trí 2: Nhân viên phụ trách Quảng cáo, biển bảng (OOH)
  Vị trí 3: Trưởng phòng HCNS Nhà máy...