Thiết bịi kiểm tra dòng điện Ampstik 8-024

Mã sản phẩm: Ampstik 8-024

Thông tin sơ lược:

Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-2000A cho diện áp từ 0-500KV sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink

 

Thông tin sơ lược:Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-2000A cho diện áp từ 0-500KV sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink